Zeker op Reis

Wij vinden het belangrijk dat u met een zeker gevoel op reis kunt. Airtrade Holland B.V. is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Dit betekent dat wij aan strenge eisen moeten voldoen ten aanzien van de geboden reis, de betalingsvoorwaarden en eventuele onoverkomelijkheden tijdens uw reis. Zo loopt u minimale financiële risico's en kunt u met een gerust gevoel op reis.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Airtrade Holland B.V. (KvK nr. 33248489) is aangesloten bij de ANVR met nummer 528. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Airtrade Holland B.V. (KvK nr. 33248489) is aangesloten bij SGR met nummer 1731. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds Reizen

Airtrade Holland B.V. (KvK nr. 33248489) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:(1) (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; (2) de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de reis niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat reizen waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

ECPAT

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Voorwaarden Pakketreis Airtrade

Wij stellen het zeer op prijs dat u uw Pakketreis bij Airtrade heeft ondergebracht. U bent met Airtrade een pakketreisovereenkomst aangegaan waarop diverse voorwaarden van toepassing zijn. Tijdens de boeking maken wij u hierop attent en dient u zich akkoord te verklaren met de voorwaarden, zoals hieronder zijn vermeld, respectievelijk waarnaar wordt verwezen.

Voorwaarden Samengestelde Reis