Disclaimer

Disclaimer Airtrade b.v.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.airtrade.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Airtrade Belgium. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Airtrade b.v. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Airtrade b.v.

Airtrade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van, de onmogelijkheid tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van deze website.

Geen garantie op juistheid

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desondanks kan informatie ontbreken of informatie onvolledig of onjuist zijn. Airtrade b.v. draagt geen verantwoordelijkheid voor fotomateriaal, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven en via deze website gepubliceerd.

Indien van toepassing:

Airtrade b.v. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Airtrade b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.airtrade.com op deze pagina. Meer info, stuur een bericht naar info@airtrade.nl

Disclaimer (English)

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only www.airtrade.be does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.airtrade.be), is strictly at your own risk. www.airtrade.be will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

Copyright and Accuracy of materials

The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law. 

You may not: modify or copy the materials; use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial); attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Airtrade's website; remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

The materials appearing on Airtrade's website could include technical, typographical, or photographic errors. Airtrade b.v. does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Airtrade b.v. may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Airtrade b.v. does not make any commitment to update the materials.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

Airtrade b.v. may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service. Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here. If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@airtrade.nl